ماه: آوریل 2022

تعمیرات منزل

هزینه های خانه بین مالک و مستاجر چگونه تقسیم میشود؟

هزینه های خانه بین مالک و مستاجر چگونه تقسیم میشود؟ طبق ماده ۴۸۶ قانون مدنی هزینه تعمیرات اساسی املاک اجاره ای که در جهت استفاده از ملک لازم است، با موجر است و باید او پرداخت کند، ولی تعمیراتی که عدم انجام آن باعث سلب استفاده از آن ملک نمی‌شود به عهده مستاجر میباشد. کدامیک […]

Read More