123 متر فول امکانات جنت آباد جنوبی

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

پارکینگ انباری آسانسور بالکن
رو به آفتاب
بسیار خوش نقشه
سند تک برگ شخصی
فرعی اعیان نشین
چهار باغ شرقی
کم واحد
فروشنده واقعی