70متر فول امکانات جنت آباد مرکزی

100,000,000 تومان

توضیحات

جنت آباد مرکزی بهترین فرعی

۷۰متر/۱خواب
پارکینگ، انباری، بالکن،

۱۵ساله،طبقه دوم:روی همکف
چهار طبقه ۲واحدی

100م پیش
3.200 اجاره

بازدید با هماهنگی

املاک دیاکو
کاوه
09104865689