سازمان مرکزی 53 متر یک خواب رو به آفتاب

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

فردوس سازمان مرکزی

اولویت با اولین بازدید کننده
به مجرد موجه اجاره داده می شود

53متر
یک خواب
با بالکن
رو به افتابِ
پارکینگ استجاری با هزینه بسیار اندک
دو کله نور گیر

قابل تخفیف است

مشاور راد
املاک دیاکو
09909469176
09011970010