۶۷متر ۲خواب فول رو به افتاب پونک باغ فیض

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

پونک باغ فیض گرانترین خیابان منطقه

زیر قیمت منطقه
مشتریان یک خواب بشتایبد
از مالک فروشنده امروز خرید کنید

۶۷متر ۲خواب
طبقه همکف با پارکینگ سندی
۱۵متر بالکن
۸واحدی دوبرنورگیر
نقشه عالی بدون پرتی
رو به افتاب
بازدید فقط یک بار با خانواده

راد املاک دیاکو
۰۹۹۰۹۴۶۹۱۷۶