100متر 2خواب (آلاله شرقی)

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

بهترین لوکیشن الاله شرقی
فایل به قیمت
100متر سالن پرده خور
دو خواب
پارکینگ ،انباری سندی
سه طبقه تک واحدی
دوکله نورگیر از شمال و جنوب
بهترین طبقه
غرق نور
بازسازی شده
مشاعات تمام سنگ
قدرالسهم دار
مشاور عارف
09909223262
املاک بزرگ دیاکو
44457087