62 متر چهار باغ جنت آباد

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

62 متر 10 ساله
پنجره های بزرگ و قدی
سالن بزرگ پرده خور
اتاق ها و آشپزخانه پرده خور
تماما نور مستقیم
کلا 10 واحد
فول امکانات
قابل دریافت انواع وام های بانکی