49 متر اکازیون فردوس غرب سازمان برنامه مرکزی

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

8 واحدی ، رو به آفتاب ، بالکن بزرگ ، سند تک برگ ، فروشنده واقعی
گرانترین خیابان سازمان برنامه مرکزی ، شبنم
بسیار خوش نقشه
پارکینگ اجاره ای که اجاره ی یک سال آینده پرداخت شده
بازسازی شده ، نما سنگ
مناسب سرمایه گذاری و سکونت