53 متر فول امکانات جنت آباد جنوبی جهاد اکبر

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

پارکینگ ، انباری ، آسانسور
قابلیت دریافت وام اوراق
سند شخصی تک برگ
بسیار خوش نقشه
رو به آفتاب
فرعی اعیان نشین
فوری فروشی به علت اقامت مالک در خارج از کشور