60متر 2خواب / حتی مجرد / رو به آفتاب

برای قیمت تماس بگیرید

5472

شناسه ملک

شرح

دسترسی عالی…
بدون حتی یک سانت پرتی
نما و مشاعات تا سقف سنگ
بدون سکونت مالک
کم واحد (کلا 8 واحد)
امکان تمدید چند ساله
پارکینگ با قابلیت پارک 2ماشین
انباری بزرگ 3متری
بالکن بزرگ
اجاره حتی به مجرد موجه

مشاور شما زارعی
09055257953
09012208443

آدرس

  • شناسه ملک 5472
  • قیمت برای قیمت تماس بگیرید
  • نوع ملک مسکونی

تماس