62 متر فول امکانات کاشانی /بلوار تعاون

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

کاشانی /بلوار تعاون
62 متر 2 خواب
فول امکانات
پارگینگ انباری اسانسور بالکن
رو به افتاب
سالن پرده خور
نور مستقیم افتاب
بدون 1 سانت پرتی
کم واحد