70 متر فول امکانات 3 ساله کاشانی جوانمردان

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

پارکینگ انباری آسانسور بالکن
رو به آفتاب
سند تک برگ
کم واحد ، بهترین طبقه
فروشنده 100 درصد
کف لمینت ، نما و مشاعات بسیار زیبا
دسترسی عالی به حکیم ، همت ، باکری و ستاری

شدیدا زیر قیمت منطقه
فوری فروشی ، فوری