72 متر فول امکانات کاشانی آلاله شرقی

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

فول امکانات

سند شخصی تک برگ

فروشنده واقعی

امکانات کامل

بسیار خوش نقشه

پارکینگ انباری آسانسور بالکن

تهران ، منطقه 5 ، آیت اله کاشانی، شهر زیبا، آلاله شرقی