76 متر کم واحد کاشانی تعاون

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

جمعا 8 واحد

پارکینگ و انباری سندی

بسیار خوش نقشه ، غرق آفتاب

فوری فروشی

دسترسی عالی

مالک فروشنده ی واقعی

سند آماده انتقال و دریافت وام اوراق تسهیلات مسکن