87 متر با امکانات فردوس غرب سازمان برنامه

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

پارکینگ انباری سندی

طبقه دوم

بسیار خوش نقشه

سالن پرده خور رو به آفتاب

بالکن

تخلیه ، سند تک برگ شخصی ، آماده تحویل