96 متر سالن پرده خور فول امکانات

برای قیمت تماس بگیرید

5557

شناسه ملک

شرح

مـنـاسـب بـرای سـرمـایـه گـذاری و سـکونـت
96 متر سرمایه گذاری بی نظیر
دوخواب (همراه با خواب مستر)

نقشه ای مــهــنــدســی
بدون حتی یک سانت پرتی

دارای جــدیــد تـریـن دیــزایــن داخـلی
فول امکانات :
پــارکــیــنــگ اخـتـصـاصـی
انـبـاری سـنـدی
آسـانـسـور
بـالـکـن

فول باز سازی شده کابینت هایگلس ترک
بدون یک ریال هزینه

آمــاده ســکــونــت
واحـدی غــرق در نــور خـطـی روبـه آفـتـاب

لــوکــیــشــن عــالــی
دســتــرســی فــوق الــعــاده

۳۵ درصد زیر قیمت کارشناسی منطقه
فوری فوری فوری
لطفا قبل تماس از قیمت های جدید مطلع باشید

کارشناس تخصصی منطقه 5
سلیمانی : 09374076502
پاسخگوی تماس و اس مس در تمامی ساعات
کد واحد : A 563
لطفا هنگام تماس کد را فراموش نکنید

آدرس

  • شناسه ملک 5557
  • قیمت برای قیمت تماس بگیرید
  • نوع ملک مسکونی

تماس